Podzimní muzicírování v Přibyslavi

Město Přibyslav

Odběr zpráv

RSS 2.0 článků RSS článků
RSS 2.0 komentářů RSS komentářů
Přidat na Seznam.cz

Opravy varhan ve farnosti

Varhany v Přibyslavi

V dubnu 2008 se uskuteční veřejná sbírka na opravu přibyslavských varhan. Více informací o organizaci a průběhu naleznete v článku Veřejná sbírka na opravu přibyslavských varhan .

Varhany v Žižkově Poli

Rádi bychom vás požádali o pomoc při obnově varhan v naší farnosti, nejprve varhan v Žižkově Poli. Od roku 1933 nebyl do tohoto nástroje proveden žádný větší zásah, z tohoto důvodu je nejvyšší čas provést jejich generální opravu.

Přečtětě si: Varhany v Žižkově Poli již zase hrají.

Přehled hlavních nedostatků varhan v Žižkově Poli

 • Jejich dřevěné části jsou silně napadeny červotočem a hrozí, že broučci dokonají zkázu a kompletně zničí jak zdobenou varhanní skříň, tak již silně napadené vzdušnice a dřevěné píšťaly.
 • Varhany jsou rozladěné, nemají zcela funkční rejstříkovou mechaniku.
 • Kožené části měchu jsou značně ztvrdlé, nebo chybí.
 • Zastaralá konstrukce ventilátoru se vyznačuje vysokou hlučností, která při bohoslužbách ruší především starší farníky.

Koordinátoři projektu

Na veřejném zasedání Pastorační a Ekonomické rady farnosti dne 12.1. 2007 ustanovil administrátor farnosti P. Mgr. Zdeněk Kubeš tříčlennou komisi (Marie Bártová Zrzavá, Karel Březina, Michael Omes). Jejím úkolem byl výběr varhanáře, který celou opravu uskuteční, a dohled nad jejím průběhem.

Probíhající opravy varhan

Při rozhodování komise byly vzaty v úvahu následující kategorie: výčet nabízených prací, cenová kalkulace nabídky, časová náročnost oprav, délka poskytované záruční doby, dokumentace a další reference. Výběr varhanáře byl také konzultován s Dr. Petrem Koukalem (organologem Národního památkového ústavu v Brně) a s prof. Václavem Uhlířem (naším diecézním organologem). Na základě těchto požadavků komise a po důkladném projednání byl vybrán varhanář pan Pavel Doubek z Dlouhé Vsi, s kterým byla dne 19. března 2007 sepsána smlouva o provedení generální opravy nástroje. Práce byly zahájeny hned následujícího dne, jejich předpokládané ukončení je plánováno na podzim letošního roku.

Předpokládaná výše finančních nákladů na opravy varhan v Žižkově Poli by měla dosáhnout cca 100 000,- Kč.

Přehled plánovaných akcí

14. 4. 2007
II. benefiční koncert v Přibyslavi.
28. 4. 2007
Veřejná sbírka v obci Žižkovo Pole jejíž výtěžek je určen na generální opravu varhan v kostele sv. Michaela, archanděla v Žižkově Poli.
28. 4. 2007
III. benefiční koncert v Žižkově Poli na závěr veřejné sbírky.
26. 5. 2007
IV. benefiční koncert v Přibyslavi.
podzim 2007
Slavnostní koncert na ukončení oprav varhan v Žižkově Poli.
30. 9 2007
Slavnostní bohoslužba a požehnání opravených varhan v Žižkově Poli. Více v článku Varhany v Žižkově Poli již zase hrají. Prohlédněte si také fotografie ze svěcení.
8. 12. 2007
VI. benefiční koncert ve sklepích Kurfürstova domu. Fotografie z koncertu.
2008 - ????
Oprava varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Možnosti pomoci

 • modlitbou
 • účastí na benefičních koncertech a dalších akcí na podporu oprav varhan
 • pomocí při zajištění námi pořádaných aktivit na podporu oprav varhan
 • dobře míněnou propagací díla
 • fyzickou pomocí, bude-li potřebná
 • hotovostí do speciálních pokladniček umístěných v institucích:
  • Farní úřad Přibyslav
  • Městský úřad Přibyslav
  • KZM Přibyslav – objekt městské knihovny
 • darem zaslaným na bankovní účet – s číslem 030015-1120706379/0800, který je k tomuto účelu speciálně zřízen

Stručná historie varhan

Zde uvedené informace byly čerpány z knihy organologa Královéhradecké diecéze prof. Václava Uhlíře.

Varhany v Žižkově Poli postavila firma Jan Tuček z Kutné Hory v roce 1899 za 600 zlatých. Pro srovnání – v 19. století bylo možno za tuto částku 600 zlatek pořídit např. 6 – 10 krav, nebo 19 – 50 sudů piva, či 4 000 slepic, a nebo 24 000ks vajec. Aby si šikovný tovaryš našetřil 600 zlatých, musel by pracovat celé 4 roky, aniž by si vzal dovolenou nebo něco utratil.

Tyto varhany jsou menšího rozsahu, s kuželkovou mechanikou – mají jeden manuál (klaviaturu pro hru rukama) a jeden pedál (tj. klaviatura pro hru nohama). Počet kláves v manuálu a v pedálu není u všech varhan stejný, závisí na jejich velikosti. Nástroj v Žižkově Poli má v manuálu 54 kláves a v pedálu 25. Zvukovou bohatost dodává varhanám 5 manuálových rejstříků, 1 basový rejstřík, crescendový válec a basová spojka.

Z nástroje byly v roce 1918 odebrány prospektové píšťaly k válečným účelům. Opravu varhan a doplnění chybějících píšťal provedl v roce 1931 Josef Melzer z Kutné Hory. O dva roky později, tj. v roce 1933 přestavěl nástroj Bohumil Žloutek ze Bzí u Železného Brodu a přemístil varhanní skříň do zadní části kůru.

Varhaníci v Žižkově Poli

Díky ochotě místního pana místostarosty PaedDr. Stanislava Klusáčka zde uvádíme tento seznam varhaníků, kteří v Žižkově Poli působili od počátku 20. století.

od r. 1902
Vojtěch Bačovský (řídící učitel)
od r. 1920
Karel Mušel (č.p. 34)
od r. 1929
Jindřich Šíma (č.p. 41)
od r. 1957
sl. Marie Dejmalová (též varhanice v Přibyslavi)
od r. 1958
K. Pavlík (též varhaník v Přibyslavi)
od r. 1993
Jiří Šíma (č.p. 41; syn Jindřicha Šímy)
od r. 1998
doprovází bohoslužby varhaníci z Přibyslavi

Dispozice varhan v Žižkově Poli

 • Manuál (C - f3, 54)
  • Principál 8´
  • Fléta 8´
  • Salicional 8´
  • Oktáva 4´
  • Doublet 2 2/3´
 • Pedál (C - c1, 25)
  • Bourdon 16´
 • Spojka
  • pedálová, Pl, crescendo

Fotogalerie

Filiální kostel sv. Michaela, archanděla v Žižkově Poli

Filiální kostel sv. Michaela, archanděla v Žižkově Poli

Celkový pohled na varhany

Celkový pohled na varhany

Detail – prospekt

Detail – prospekt

Firemní štítek zhotovitele varhan

Firemní štítek zhotovitele varhan

Celkový pohled na hrací skříň

Celkový pohled na hrací skříň

Detail – hrací stůl

Detail – hrací stůl

Detail – poškození kovových píšťal

Detail – poškození kovových píšťal

Detail – zadní píšťalový trakt s červotočovými výsypy

Detail – zadní píšťalový trakt s červotočovými výsypy

Detail – dřevěná část poškozená aktivním červotočem

Detail – dřevěná část poškozená aktivním červotočem

Detail – silně napadené basové píšťaly

Detail – silně napadené basové píšťaly

Detail – basová píšťala v havarijním stavu

Detail – basová píšťala v havarijním stavu

Pohled na značně poničený měch

Pohled na značně poničený měch

Marie Bártová & Karel Březina
varhaníci při kostele Narození sv. Jana Křtitele

 
   © 2003 - 2024, Římskokatolická farnost Přibyslav